Proizvodi MCS Informatika

Komunalni informacijski sustav

KOM IS pojednostavljuje i ubrzava poslovne procese vezane uz vođenje evidencije održivog gospodarenja otpadom za potrebe komunalnih poduzeća. Korisnik kroz program može izvršiti i pratiti sve radnje koje su nužne za evidenciju održivog gospodarenja otpadom, poput obračuna, reciklažnog dvorišta, te knjigovodstvenih sustava.

Komunalni informacijski sustav u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a sadrži više različitih modula koji se mogu koristiti pojedinačno ili kao cjeloviti proizvod.

Moduli koje sadrži su:

  • Terensko skupljanje podataka (TEVOS)
  • Reciklažno dvorište
  • Tržnica i sajam (prijenosni android uređaji)
  • Evidencija radnog vremena vozača
  • Centralna komunalna evidencija i obračuni
  • Knjigovodstveni sustav
  • Radni nalozi: organizacija rada i aktivnosti
  • Zelene površine
  • Praćenje iskorištenosti kupona za odvoz glomaznog otpada