Proizvodi MCS Informatika

LoGIS - geoinformacijski sustav

LoGIS aplikacija predstavlja skup modula koji su bazirani na podacima dobivenim iz nadležnih državnih institucija i podataka koji su dostupni putem web servisa Digitalni ortofoto, Hrvatska osnovna karta, ..) te Vaših postojećih podataka koji se mogu upisati u sustav.

Osnova LoGIS sustava je vizualizacija svih podataka JLP(R)S-a i njihova povezanost s alfanumeričkom bazom podataka.

Podaci dobiveni iz LoGIS sustava (obračuni, zaduženja, štampa uplatnica, rješenja) mogu se automatikom prebaciti u LoGIS Knjigovodstvo te u UrPOS uredsko poslovanje.

Popis modula LoGIS aplikacije:

 • LoGIS OS - osnovni modul
 • LoGIS KOM - obračun komunalne naknade
 • LoGIS POLJ - poljoprivredno zemljište
 • LoGIS GRA - evidencija građevinskih zemljišta
 • LoGIS REGI - registar imovine
 • LoGIS JAPO - javne površine
 • LoGIS KONCESIJA - koncesijska odobrenja
 • LoGIS KOMDO - komunalni doprinos
 • LoGIS GROBLJE - evidencija i naplata grobne naknade
 • LoGIS INFRA - evidencija komunalne infrastrukture
 • LoGIS KNJIGOVODSTVO - financijsko praćenje naplata poreza i naknada