Proizvodi MCS Informatika

UrPos - Uredsko poslovanje

"UrPos"je program za vođenje uredskog poslovanja i digitalizaciju dokumenta.

Program se može instalirati u jednokorisničkoj verziji (pisarnica) ili kao centralna evidencija.

Program omogućava pridruživanje digitalnih dokumenata bazi podataka i to na način da se originalni dokumenti skeniraju, a zatim pridružuju točno određenim podacima u bazi podataka. Također, bazi podataka se mogu pridružiti i dokumenti koji su već zaprimljeni u digitalnom obliku.

Detaljnije o programu Uredskog poslovanja možete saznati na urpos.mcs-informatika.hr

 • Zaprimanje predmeta
 • Upisivanje akata
 • Dostava predmeta u rad
 • Praćenje kretanja predmeta
 • Pretraživanje predmeta, akata i priloga
 • Otprema akata
 • Digitalna arhiva
 • Razvođenje i arhiviranje predmeta - akata
 • Izdrada i štampa glavnih i pomoćnih knjiga
 • Evidencija izdanih predmeta iz arhive
 • Evidencija predmeta za izlučivanje
 • Izrada dokumenta prema predlošcima