Proizvodi MCS Informatika

Interaktivna turistička i informativna karta - Visit-Info

Interaktivna je turistička i informativna karta namijenjena evidentiranju, opisivanju i prikazivanju turističkih ili drugih interesnih lokacija smještenih na nekom području.

Aplikacija se sastoji od administratorskog i javnog dijela. U Visit-info aplikaciji omogućeno je višejezično prikazivanje podataka.

Uz svaku lokaciju ili objekat vode se i dodatni podaci ovisno o vrsti, primjerice mogu se naći podaci poput adrese, telefona, radnog vremena, web lokacije, dodatni opisi, slike, duljina staze, uspona i slično.

Do svake interesne lokacije moguće je prikazati rutu puta te koristiti i navigaciju.

Grafička podloga aplikaciji su OpenStreetMap i DOF podaci.

Visit-info aplikaciji se pristupa putem interneta s osobnog računala ili pametnog telefona.

U Visit-info aplikaciji mogu se evidentirati, opisati i prikazati svi podaci koji su važni za neko područje:

 • Smještajne usluge
 • Gastronomija, restorani, kafići
 • Trgovine
 • Kulturna i prirodna baština
 • Informacije i događanja
 • Sport i rekreacija
 • Turistički staze
 • Biciklističke staze
 • Vinske ceste
 • Ceste maslinova ulja
 • Točke prodaje interesantnih lokalnih proizvoda (maslinovo ulje, sir, pršut, vino)
 • Ostale usluge